Aké sú spôsoby liečby zlyhania obličiek?

Aké sú spôsoby liečby zlyhania obličiek?

by spravca

Obličky sú veľmi dôležitý orgán v ľudskom tele. Pokiaľ správne fungujú, sú zodpovedné najmä za vylučovanie prebytočných tekutín a odpadových látok z tela a filtrovanie krvi. Väčšinou si získajú našu pozornosť až vtedy, keď s nimi niečo nie je v poriadku, pričom môžu byť príčinou veľmi vážnych zdravotných problémov.

Čo spôsobuje zlyhanie obličiek?

Chronické zlyhanie obličiek predstavuje dlhodobý proces, ktorý časom spôsobuje nezvratné poškodenie obličiek a býva následkom rôznych obličkových porúch a iných ochorení. Mierny pokles funkcie obličiek môže súvisieť aj s vyšším vekom, úrazom a pôsobením toxických látok.

Akútne zlyhanie obličiek nastupuje rýchlo a najčastejšie ho spôsobujú:

 • dehydratácia, zníženie množstva tekutín v organizme
 • akútny zápal obličiek, vírusové infekcie
 • krvné zrazeniny a cholesterolové usadeniny v žilách
 • neodtekanie moču z dôvodu jeho blokády v obličkách
 • nedokrvenie obličiek z dôvodu ochorenia alebo úrazu
 • intoxikácia rôznymi látkami a niektorými liekmi
 • dlhodobý nízky krvný tlak
 • závažná alergická reakcia (anafylaxia)

Upozornenie pre športovcov: Vedeli ste, že vysoký príjem bielkovín môže ohroziť zdravotný stav obličiek?

Aké sú možnosti liečby zlyhania obličiek?

Pri symptómoch zlyhania obličiek lekár vykoná diagnostiku pomocou testov. Lekár môže merať množstvo vylúčeného moču, robiť krvné testy na zistenie koncentrácie kreatinínu a močoviny v krvi, robiť analýzu moču a zobrazovacie testy. Vykonanie ultrazvuku alebo CT môže poukázať na abnormality obličky, mechanické poškodenie či blokády.

Niekedy je potrebná aj biopsia, chirurgické odobratie vzorky obličky, a na tomto základe začína liečba, ktorá je určená príčinou a rozsahom problému.

Liečba chronického zlyhania obličiek

Táto liečba môže byť uskutočnená pomocou medikamentov, dodržiavaním životosprávy a diéty. Snažíme sa oddialiť progresiu ochorenia – cieľom je udržať funkciu obličiek čo najdlhšie. Ak sa ochorenie zhorší do konečného štádia, je nevyhnutná liečba zlyhávajúcich obličiek dialýzou alebo transplantácia obličiek.

Dialýza

Ak dôjde k zlyhaniu činnosti obličiek, je doslova životne nevyhnutné funkciu obličiek čo najrýchlejšie nahradiť. Dnes na tento účel slúži predovšetkým dialýza.

Peritoneálna dialýza

Pri tomto type dialýzy prebieha čistenie krvi cez výstelku brušnej dutiny, tzv. pobrušnicu alebo peritoneum. Základom peritoneálnej dialýzy je čistiaci roztok – dialyzát, ktorý sa do brušnej dutiny napustí prostredníctvom stáleho katétra. Po nasýtení roztoku odpadovými látkami sa z brušnej dutiny opäť vypúšťa a nahrádza sa novým dialyzátom.

Výmenu čistiaceho roztoku, ktorá je nutná štyrikrát až päťkrát denne, si buď ručne vykonáva sám pacient, alebo niekto, kto sa o neho stará. Môže prebiehať automaticky cez dialyzačný prístroj, ku ktorému sa peritoneálny katéter pripojí. Týmto spôsobom sa pacienti  zvyčajne dialyzujú cez noc.

Aké sú spôsoby liečby zlyhania obličiek?

Aké sú spôsoby liečby zlyhania obličiek?

Hemodialýza

Ide o postup, pri ktorom sa krv pacienta čistí mimotelovo pomocou špeciálneho filtra – dialyzátora alebo umelej obličky. Krv sa z tela pacienta odvádza do dialyzačného prístroja, kde sa zbaví odpadových látok. Po prejdení dialýzou sa krv dostáva späť do cievneho riečiska a vracia sa pacientovi do obehu.

Frekvencia a dĺžka trvania hemodialýzy závisí od rozhodnutia nefrológa. Ten na základe zdravotného stavu pacienta stanoví, koľkokrát týždenne je dialýza potrebná, ako dlho potrvá a aké sú parametre nastavenia pre konkrétne ošetrenie.

Hemodialýza má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane môže byť časovo náročná, na druhej strane sa akákoľvek starostlivosť o pacienta odohráva priamo v dialyzačnom stredisku, takže má k dispozícii odbornú starostlivosť.

Domáca dialýza

Niektorí pacienti si môžu za určitých podmienok hemodialýzu vykonávať aj v domácom prostredí bez asistencie lekárov. Domáca hemodialýza výrazne zvyšuje kvalitu života pacientov, pretože nie sú odkázaní na návštevy strediska a môžu si lepšie zorganizovať vlastný čas.

Záujemcovia o domácu hemodialýzu ale musia splniť viaceré podmienky. V prvom rade je potrebné mať doma dostatočný priestor na dialyzačný monitor, lôžko, úpravňu vody a ďalšie vybavenie.

Pacient sa tiež musí naučiť samostatne obsluhovať dialyzačný prístroj a zvládnuť sa k nemu bezchybne pripojiť. Predpisy vyžadujú, aby bol pri každom dialyzačnom ošetrení prítomný niekto z pacientovych blízkych, ktorý by v prípade nutnosti privolal pomoc.

Transplantácia obličky

Ďalším variantom náhrady funkcie obličiek, ktorá však nie je vhodná pre každého pacienta, je transplantácia. Transplantácii obličiek predchádza séria vyšetrení príjemcu, ale i darcu obličky. Obaja zúčastnení musia splniť kritériá, aby sa transplantácia mohla vykonať.

Transplantácia obličiek s pomocou dobrovoľného darcu

Vhodnú obličku pre transplantáciu môžeme dostať v prípade, že sa v našom okolí sa nájde človek, ktorý je ochotný nám jeho obličku darovať. Môže to byť napríklad príbuzný, člen rodiny, priateľ. Takýmto spôsobom si dokážeme ušetriť množstvo času a čakanie na vhodného náhodného darcu.

Zaradenie na čakaciu listinu

Ak nemáme v okolí darcu, ktorý by bol ochotný nám obličku darovať, alebo ktorý by vyhovoval požiadavkám transplantácie, môžeme byť zaradení na čakaciu listinu pre transplantáciu obličky.

Transplantácia poškodenej či chorej obličky dokáže pacienta zbaviť nutnosti absolvovať dialýzu. Po zvyšok života je však nutné užívať lieky, ktoré zabraňujú odmietnutiu cudzieho orgánu naším telom.

Liečba akútneho zlyhania obličiek

Liečba zvyčajne vyžaduje pobyt v nemocnici, aj keď väčšina ľudí s akútnym zlyhaním obličiek je už hospitalizovaná kvôli inému ochoreniu. Terapia vychádza z identifikácie choroby alebo zranení, ktoré poškodili obličky. Závisí teda od toho, čo spôsobuje ich zlyhávanie:

 • intravenózne doplnenie potrebného množstva tekutín do krvi
 • diuretiká na vylúčenie nadbytočných tekutín
 • farmaká na zníženie vysokej hladiny draslíka v krvi
 • lieky na obnovenie hladiny vápnika v krvi a na liečbu komplikácií vyvolávajúcich ochorenie
 • dialýza na odstránenie nadmerného množstva vody, toxínov a minerálov z krvi
 • transplantácia obličky

Pri akútnom zlyhaní obličiek sa vo väčšine prípadov darí obnoviť ich funkciu už v priebehu niekoľkých dní. Potrebné je nastaviť správnu liečbu a odstrániť príčiny náhleho zhoršenia činnosti obličiek.

Prevenciou zlyhania obličiek je dodržiavanie zdravého životného štýlu: byť aktívny, konzumovať vyváženú stravu, málo soliť, dodržiavať pitný režim, vyhýbať sa fajčeniu, obmedziť alebo vynechať alkohol, sledovať krvný tlak a snažiť sa o dosiahnutie primeranej hmotnosti.

Michal Horváth, Špecialista na optimalizáciu webov

 

 

 

 

You may also like