Čo je wattrouter a k čomu slúži?

Čo je wattrouter a k čomu slúži?

by spravca

Nachádzame sa v časoch, keď ceny za elektrinu stúpajú a mnoho ľudí premýšľa nad spôsobmi, ako ušetriť. Jednou z možností je aj inštalácia fotovoltaiky. Ak aj vy chcete ušetriť za energie a zároveň získať nielen ekonomické, ale aj ekologické výhody, táto alternatíva môže byť pre vás.

K fotovoltaike patria aj rôzne zariadenia, ktoré zaisťujú ešte väčší komfort a ďalšie výhody. Jedným z týchto zariadení je aj WATTrouter.

Čo je wattrouter?

​Wattrouter sa skladá z dvoch slov: watt (jednotka výkonu) a route (trasa, cesta). Wattrouter je teda prístroj na presmerovanie aktuálneho prebytku energie z fotovoltaickej elektrárne, ktorú doma alebo vo firme máte, čo zaisťuje efektívne využitie fotovoltaiky.

Pomocou WATTrouteru energiu využívate v čase, keď ju vaša fotovoltaika vyrába a šetríte ju vtedy, keď ju nevyrába. To je výhodné jednak z ekonomického, ale aj z ekologického hľadiska, pretože elektrina nejde nazmar a spotrebúva sa priamo na mieste výroby. V domácnosti napríklad na ohrev vody alebo na prevádzku tepelného čerpadla.

Prehľad typov WATTroutera

Výber vhodného modelu závisí od niekoľkých faktorov ako napríklad: prúdový rozsah trvalého zaťaženia, prúdový rozsah merania, veľkosť, počet výstupov jedného regulátora, chladenie a ďalšie.

V ponuke sú modely ako:

  • WATTrouter CWx
  • WATTrouter ECO
  • WATTrouter M8
  • WATTrouter Mx

Predstavíme vám niektoré z nich:

  1. Základný model WATTrouter CWx je programovateľný regulátor na optimalizáciu vlastnej spotreby pre objekty s inštalovanou fotovoltaickou alebo veternou elektrárňou. Prúdový merací rozsah 3x20A. Výroba tohto produktu je dočasne ukončená.
  2. WATTrouter CWx SSR a WATTrouter CWx MAX sú programovateľné regulátory s možnosťou spínania 2 externých polovodičových relé (SSR). Prúdový merací rozsah je 3x20A.

3.   WATTrouter Mx s bez meracím modulom

WATTrouter Mx je programovateľný regulátor vlastnej spotreby fotovoltaických elektrární pracujúcich v režime zelený bonus, popr. obdobného postupu. Po správnej inštalácii a nastavení, regulátor dokonale optimalizuje spotrebu elektriny vyrobenú vašou fotovoltaikou. WATTrouter Mx sa skladá z meracieho modulu a vlastného regulátora.

Pri štandardnom variante je prúdový rozsah merania 3x20A, trvalého zaťaženia 3x40A, pri variante 100A je rozsah merania 3x100A, trvalého zaťaženia 3x125A.

WATTrouter Mx ponúka 6 SSR výstupov s možnosťou plynulej regulácie tepelných spotrebičov alebo PWM riadenie a 2 reléové výstupy. Obsahuje možnosť inštalácie bezdrôtového modulu SC-Gateway, dokonalejšie časové plány, viacúčelové vstupy ANDI, integrovanú MicroSD kartu, ľahšiu montáž a demontáž.

Nastavenie regulátora sa vykonáva z osobného počítača (notebook, mininotebook, stolný PC) pomocou rozhrania USB alebo Ethernet. Cez rozhranie Ethernet je možné nastavovať a sledovať regulátor aj z iných zariadení podporujúcich webový prístup.

WATTrouter Mx je úplne bezhlučný a vhodný aj pre tie najnáročnejšie aplikácie. Odpadajú aj problémy s hlukom ventilátora, prašnosťou a nutnosťou opravy regulátora pri prípadnom poškodení výkonových triakov skratom.

Pozor: Návratnosť zariadenia podľa výkonu FVE a možnostiam využitia vyrobenej energie môže byť len 4 mesiace.

4.   WATTrouter ECO bez meracieho modulu

WATTrouter ECO je ideálnou voľbou pre užívateľov, ktorí nechcú do regulácie prebytkov investovať veľa peňazí, ale zároveň potrebujú spoľahlivý a funkčný produkt. Prúdový rozsah merania je 3x20A, trvalého zaťaženia 3x40A. Po správnej inštalácii a nastavení regulátor dokonale optimalizuje využitie prebytkov energie vyrobených vašou FVE.

WATTrouter ECO je taktiež bezhlučný, skladá sa z vlastného regulátora. Nastavenie regulátora sa vykonáva z osobného počítača (notebook, mininotebook, popr. stolové PC) pomocou USB rozhrania, podobne ako WATTrouter Mx.

Na WATTrouter ECO je možné dokúpiť aj bezdrôtový prenos dát pomocou modulov SC-Gateway a SC-Router. Ak ste užívateľom WATTrouteru CWx alebo WATTrouteru CWx SSR, potom vám stačí zakúpiť si iba samostatný regulátor. Merací modul je funkčne zhodný pri oboch typoch, má iba iný štítok.

WATTrouter ECO nepodporuje niektoré funkcie ako napríklad sledovanie stavu cez internet. WATTrouter ECO je vhodnou voľbou pre tých, ktorí nechcú do regulácie prebytkov investovať veľa peňazí, ale zároveň potrebujú spoľahlivý a funkčný produkt.Čo je wattrouter a k čomu slúži?

Účel použitia wattrouteru

Princíp Wattroutera je priam geniálny. Na ceste medzi hlavným domácim a elektromerovým rozvádzačom Wattrouter meria veľkosť a smer prúdu pomocou prúdových transformátorov a v tej istej chvíli aj napätie na jednotlivých fázach. Výkon je daný súčinom napätia a prúdu a minipočítač v riadiacom module presne vie, či dom odoberá energiu alebo ide von.

Na výstupných svorkách potom otvára dvierka elektrickému prúdu do pripojených spotrebičov. Regulácia prebieha v krátkych intervaloch, je teda veľmi rýchla a presná.

Wattrouter nájde využitie všade, kde môžete prebytky energie využiť aj na nahrievanie bojlera alebo akumulačnej nádrže či bazénu. Aj keď je k dispozícii iba minimálny prebytočný výkon, dá sa využiť. U spotrebičov s motormi, ako napríklad tepelné čerpadlo alebo klíma, je možné nastaviť výkonové minimum a čas, počas ktorého má minimum trvať, aby sa spotrebič zapol, a minimálny čas jeho prevádzky, aby sa stále nezapínal a nevypínal.

Týmto spôsobom ľahko využijete maximum prebytkov, ktoré by inak pretiekli do siete zadarmo alebo za výkupnú cenu.

Časté otázky

Má zmysel stavať vlastnú fotovoltaiku?

To, či sa oplatí stavať vlastnú fotovoltaiku, si kladie väčšina užívateľov. Určite to má zmysel vtedy, ak používate elektrické vykurovanie alebo prikurovanie a ak máte vysokú spotrebu elektriny počas celého roka aj v lete.

Zadovážiť si fotovoltaiku má zmysel aj vtedy, ak vlastníte elektromobil, pretože ju veľmi dobre viete využiť na nabíjanie týchto vozidiel.

Pri akých fotovoltaických systémoch je možné použiť WATTrouter?

WATTrouter je možné použiť iba pri klasických ON-GRID inštaláciách. Nie je možné a nepôjde ho použiť pri ostrovných modeloch so špecializovanými ostrovnými striedačmi.

Je možné na WATTrouter zapojiť nabíjač elektromobilu ?

Áno, nabíjač musí byť vybavený aspoň možnosťou externého zapnutia nabíjania alebo možnosťou plynulého riadenia výkonu nabíjača pomocou signálu PWM alebo 0-10V. Tento variant ale nebude fungovať pre najstaršie WATTrouter CWx.

Je možné WATTrouter ovládať pomocou mobilných zariadení?

Pri modeloch s rozhraním Ethernet je to možné pomocou webového rozhrania. Existujú aj samostatné aplikácie pre zariadenia s OS Android a iOS. Pre ostatné operačné systémy tieto aplikácie dostupné nie sú a ani nebudú, a preto je pri týchto zariadeniach možné sledovať a ovládať prístroj iba pomocou webového rozhrania.

Má zmysel optimalizovať vlastnú spotrebu v režime “Zelený bonus”?

Určite áno. Je to pre vás veľmi výhodné jednak z finančného, ako aj z hľadiska životného prostredia. Energia sa spotrebúva priamo v mieste výroby a nemarí sa zbytočne v elektrizačnej sústave.

Poznáte projekt dotácie “Zelená domácnostiam”?

Má wattrouter budúcnosť?

Tak ako fotovoltaika ani vývoj Wattroutera nie je uzavretá kapitola. Technológia napreduje, Wattrouter a jeho funkcie sa neustále vylepšujú a v poslednej dobe sa teší aj možnosti bezdrôtového pripojenia spotrebičov, chodu cez internet alebo na nabíjanie elektromobilov.

Cena Wattroutera sa líši v závislosti od konkrétneho typu prístroja, všeobecne sa ale pohybuje okolo 200 a viac eur. Ak vezmeme do úvahy razantné zvýšenie efektivity využitia vyrobenej energie, môže sa vám vaša investícia vrátiť už v rámci niekoľkých mesiacov.

Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače

 

 

You may also like